# تزیین_حلیم_بادنجون

فضولی

شاهد مکالمه دو همکار بودم: ١:پسرتون چی می خونه؟ ٢:مهندسی صنایع ١:ازاد یا؟ ٢:سراسری ١:سال چندمه؟ ٢:سوم ١:مگه ورودی ٨۴ نبود؟ ٢:چرا.کم برداشته. ١:چرا دومادش نمی کنی؟!!!!!!! ٢:با کدوم شغلو ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید