عکس

تابستون عکس اول عکس دسک تاپمه و عکس دومو خودم از سوژه هایی که هرروز میبینیم ونگاهشون!نمیکنیم برداشتم! دوعکس پایین  هنرهای دوستمه.  
/ 12 نظر / 31 بازدید
دی 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
15 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
13 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
14 پست
آذر 89
19 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
14 پست
شهریور 89
15 پست
مرداد 89
15 پست
تیر 89
15 پست
خرداد 89
17 پست
اسفند 88
24 پست
بهمن 88
17 پست
دی 88
17 پست
آذر 88
17 پست
آبان 88
10 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
5 پست
سالادفصل
1 پست
تابستون
1 پست
اش_دوغا
1 پست
هفت_سین
1 پست
پن_کیک
1 پست