منشی جماعت

  از خیابون پ متنفرم .از بس که این مدت سروکارم باا ونجا بود .دکتر....ازمایشگاه.........بیمارستان.... کیفم شده کمد آقای ووپی :دفاتربیمه.....فوتوها........قرص....یادداشت...برگه های ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 25 بازدید
دی 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
15 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
13 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
14 پست
آذر 89
19 پست
آبان 89
12 پست
مهر 89
14 پست
شهریور 89
15 پست
مرداد 89
15 پست
تیر 89
15 پست
خرداد 89
17 پست
اسفند 88
24 پست
بهمن 88
17 پست
دی 88
17 پست
آذر 88
17 پست
آبان 88
10 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
5 پست
سالادفصل
1 پست
تابستون
1 پست
اش_دوغا
1 پست
هفت_سین
1 پست
پن_کیک
1 پست