پست های ارسال شده در تیر سال 1390

عکس

تابستون عکس اول عکس دسک تاپمه و عکس دومو خودم از سوژه هایی که هرروز میبینیم ونگاهشون!نمیکنیم برداشتم! دوعکس پایین  هنرهای دوستمه.  
/ 12 نظر / 31 بازدید