پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

    غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست رضا به داده بده وز جبین گره بگشای که برمن و ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 16 بازدید