پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

نقد لاست 3

اسامی بیشتر  کاراکترها نمادینه واشاره به برخی نویسندگان،فلاسفه،متفکرین ودانشمندان تاریخی داره:جان لاک( فیلسوف معتقد به جبر)که در جایی به نام ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید